บริการของเรา

 • บริการครบเครื่อง
  เรื่องจัดหาแรงงาน
 • บริการนำเข้าแรงงาน MOU
 • บริการพิสูจน์สัญชาติ
 • บริการต่ออายุหนังสือต่างๆ
 • บริการระบบออนไลน์

recruit

บริการครบเครื่องเรื่องจัดหาแรงงาน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ความต้องการแรงงานต่างด้าวในทุกๆ ภาคส่วนมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานในฝ่ายผลิต และแรงงานทั่วไป ทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน

เราให้บริการจัดหาแรงงาน ทั้งแรงงานภายในประเทศ และแรงงานต่างด้าวทั้ง แรงงานพม่า แรงงานลาว และแรงงานกัมพูชา โดยมีการตรวจสอบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายในทุกๆขั้นตอน แบ่งเบาภาระของนายจ้างและผู้ประกอบการ ช่วยให้ท่านลดขั้นตอน ประหยัดต้นทุน และเวลาต่างๆ ในการรับสมัคร คัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อความมั่นใจในการจ้างงาน

เรายึดมั่นการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราทุกคน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา โปร่งใส ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้

mou

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

MOU คือ การดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า, กัมพูชา, ลาว

ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU

 1. แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
 2. สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก
 3. สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้ (เพศ, ความสามารถ)
 4. เสียค่าใช้จ่ายน้อย
 5. ความเสี่ยงไม่มี (เพราะเรารับประกัน 100%)

รายละเอียด

 1. แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี

การบริการของเรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 1. การดำเนินงานเอกสารการนำเข้าแรงงาน (MOU) ทั้งฝั่งไทยและพม่า
 2. ขนส่งคนงานจากชายแดนถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงาน
 3. Passport มีอายุ 5 ปี, Visa มีอายุ 2 ปี
 4. JWS รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแรงงานตั้งแต่พม่าจนถึงสถานที่ทำงาน
 5. การดำเนินงานนับจากวันที่ทำสัญญาจนกระทั่งแรงงานเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 60 วัน
 6. ทีมงานที่เป็นมืออาชีพดูแลแรงงานตลอดระยะเวลาในสัญญา
 7. JWS จัดชุดยังชีพให้กับแรงงาน (กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม, หมอน, มุ้ง, เสื่อ, ผ้าห่ม, ข้าวสารและอาหารแห้ง)

การบริการของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ)

บริการรายงานตัว 90วัน, ต่อวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป

สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน

 1. นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน
 2. นายจ้างจัดทำประกันสังคมให้กับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย
 3. นายจ้างให้สวัสดิการต่างๆกับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย

pon

บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

ปัจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากขึ้นอย่างมาก ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และ ครัวเรือน การเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติจะทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาวพม่า, ชาวลาว หรือชาวกัมพูชา ให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมายภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU - Memorandum Of Understanding) โดยแรงงานจำต้องมีพาสปอร์ต มีวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้เป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย เข้าออกตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและระบบการประกันสังคม และสะดวกต่อการป้องกันเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ กับทั้งนายจ้างและตัวแรงงานต่างด้าวด้วย

หากท่านมีปัญหาในเรื่องการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ต้องการทำให้ถูกกฏหมาย เพื่อความสบายใจ ตัดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ทั้งในการจ้างงานแรงงานต่างด้าว และการทำงานในที่ต่างๆ

เราคือบริษัทที่ให้ บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัท จ๊อบส์เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด จึงเป็นบริษัทที่มีความเข้าใจระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า, การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา เราคือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฏหมายในการให้บริการพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทย

หากท่านมีปัญหาความไม่สบายใจเรื่องแรงงานต่างด้าว หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการพิสูจน์สัญชาติ ติดต่อเราได้ทันที

doc-renewal

บริการต่ออายุหนังสือต่างๆ

บริการต่อใบอนุญาตทำงาน/หนังสือเดินทาง/วีซ่าแรงงานต่างด้าว

หากท่านมีปัญหาความไม่สบายใจเรื่องแรงงานต่างด้าว หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการต่ออายุหนังสือต่างๆ ติดต่อเราได้ทันที

home

บริการระบบออนไลน์สำหรับนายจ้าง

ระบบออนไลน์ที่เป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างแรงงานทุกคน ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของแรงงานในความดูแลและรับรู้การเคลื่อนไหวของแรงงานได้อย่างครอบคลุมตตลอดระยะเวลาสัญญา เช่น ข้อมูลพื้นฐานของแรงงาน การระบุสถานะหรือปัญหาของแรงงาน ทำให้การดูแลไม่ตกหล่น เป็นต้น ซึ่งระบบออนไลน์นี้มีคุณสมบัติในการป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีการสำรองข้อมูลไว้ในระบบออนไลน์ บริการความสะดวกสบาย ขจัดปัญหาด้านเอกสารให้กับนายจ้างในการนำเอกสารไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลูกค้าของเรา