เซ็นสัญญานำเข้าคนงานวันที่ 19/12/2016 Thai hua rubber / Asia Expansion Concrete / Thai Manly Co.,Ltd.

Published on
ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญาที่ประเทษเมียนมา ย่างกุ้ง