มอบเงินแก่ผู้เสียชีวิต

Published on
มอบเงินแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต Jobs Worker Service Recruitment และบริษัท Lovely World Service Co.,Ltd. เป็นผู้มอบเงินแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เพราะทางเรามีสโลแกนที่ว่า “เราดูแลแรงงานเหมือนญาติ ดูแลนายจ้างเหมือนหุ้นส่วนร่วมลงทุน” และทำงานอย่างมืออาชีพ ขอบคุณครับ