ประกาศ บริษัทได้ทำการจดทะเบียนชื่อบริษัทใหม่ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559

Published on

บริษัทได้ทำการจดทะเบียนชื่อบริษัทใหม่ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559 
เป็น บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด 
จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบค่ะ

ลูกค้าของเรา