“ดูแลแรงงานเหมือนญาติ ดูแลนายจ้างเหมือนหุ้นส่วนร่วมลงทุน

ข่าวสารอัพเดท ดูทั้งหมด

ผลงานที่ผ่านมา ดูทั้งหมด

ทำไมต้องเรา

ด้วยประสบการณ์ในสายงานกว่า 4 ปีของ JWS ได้ก่อเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ อันนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการแก้ปัญหาและดูแลแรงงาน/นายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นศักยภาพอันแข็งแกร่งของเราที่โดดเด่นและแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ

ความน่าเชื่อถือ

เราเป็นผู้รับเหมาและจัดหาแรงงานให้แก่ลูกค้าระดับบริษัทและองค์กรชั้นนำในสายงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมมากมาย เชี่ยวชาญทุกขั้นตอนของงานเอกสาร เพราะเราเป็นผู้ดำเนินการเองโดยไม่ผ่านตัวแทนใดๆ

ทีมงาน

เรามีทีมงานชาวพม่าและกัมพูชาทำหน้าที่ดูแลแรงงานตลอดระยะเวลาของสัญญา

ความเสี่ยง

เราร่วมแบกรับความเสี่ยง ปกป้องผลประโยชน์ของนายจ้าง โดยไม่มีนโยบายการคัดทิ้งแรงงาน

ลูกค้าของเรา